پایان یافته

اصول مقاله نویسی ISI و کار با LaTeX

تیم مهندسی کورپی برگزار می کند کارگاه اصول مقاله نویسی ISI و کار با LaTeX مدرس :سید سجاد طبسی -دانشگاه…

160,000 تومان