پایان یافته
پوستر رویداد

دوره‌ی جمع بندی ماتریس و جبر خطی

دوره جمع‌بندی میان‌ترم مبانی ماتریس و جبر خطی مدرس: رائین فرهمندخواه دانشجوی رشته علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

60,000 تومان