مسابقه سای‌سیتی | PsyCity Cup

انجمن علمی ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه اصفهان با همکاری سایر مراکز علمی کشور برگزار می‌کند: 🏆  رویداد کشوری «PsyCity»…

126,000 تومان