پایان یافته

دوره آموزش متمتیکا

📣انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه الزهرا برگزار میکند: 🔎دوره آموزش متمتیکا🔍 🔶 10 جلسه و 15 ساعت 👨‍🏫 سرکار خانم…

180,000 تومان