پایان یافته

تحلیل و طراحی سازه‌های چوبی طبقاتی (Mass Timber) مطابق استانداردهای آمریکا به همراه پیاده سازی آن در پایتون (Python)

انجمن علمی مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می‌کند: دورۀ تحلیل و طراحی سازه‌های چوبی طبقاتی (Mass Timber) مطابق استانداردهای…

5,500,000 تومان