پایان یافته
رایگان

مدرسه تابستانه زیست فناوری: فیلتر های غشایی مورد استفاده در زمینه تصفیه آب

📌انجمن علمی مهندسی  شیمی دانشگاه صنعتی سهند برگزار می کند :     ♦️  فیلتر های غشایی مورد استفاده در زمینه…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

مدرسه تابستانه زیست فناوری: لزوم عملکرد سیستمی به پژوهش‌های حوزه بیوتکنولوژی محیطی

در حال حاضر زيست فناوري يكي از مهم ترين محورهاي توسعه علمي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي جهان است و ارتقا…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

مدرسه تابستانه زیست فناوری: وبینار کاربردهای فناوری RNA تداخلی (RNAi)

💻وبینار کاربردهای فناوری آر ان آ تداخلی (RNAi) 🧬که مربوط به حوزه بیوتکنولوژی جانوری میشود از جمله  وبینار های مدرسه…

رایگان!
پایان یافته

بیوتکنولوژی محیط‌زیست؛ کاربردها و چشم‌اندازها

سمینار بیوتکنولوژی محیط زیست؛ کاربردها و چشم‌اندازها شاخه‌ی محیط زیست یکی از مهم‌ترین کاربردهای بیوتکنولوژی است که امروزه در جهان…

50,000 تومان