دوره آموزش جامع طراحی مدارات مجتمع با استفاده از نرم افزار CADENCE VIRTUOSO

شاخه IEEE BZTE Student Branch برگزار می کند:  وبینار «آموزش جامع طراحی مدارات مجتمع با استفاده از نرم افزار Cadence…

400,000 تومان