پایان یافته
چگونه یک پروپوزال پژوهشی بنویسیم؟

چگونه یک پروپوزال پژوهشی بنویسیم؟

  مدرسه تابستانه پژوهشی با مشارکت مرکز تحقیقات عملکردی و گروه بین رشته ای اطفال یوسرن به صورت مجازی و…

150,000 تومان
پایان یافته

آموزش نرم افزار اکسل

🔻 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه ارومیه با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران و سایر انجمن…

200,000 تومان
پایان یافته

آموزش طراحی سه بعدی با نرم افزار revit

🔻 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه ارومیه با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران و سایر انجمن…

200,000 تومان
پایان یافته

طراحی سه بعدی با نرم افزار sketchup

🔻 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه ارومیه با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران و سایر انجمن…

20,000 تومان