پایان یافته
رایگان

وبینار ملی معماری خلق تا اجرای یک اثر شاخص معماری

وبینار ملی نشست با معمار برجسته و شاخص دکتر آرتور امید آذری از اساتید و معماران بنام، مولف بیش از…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

وبينار “نقش گواهینامه های سبز ساختمانی در کاهش انتشار کربن

در این وبینار به معرفی، بررسی نقش و نحوه استفاده از گواهینامه های سبز ساختمانی و تاثیر آنها در کاهش…

رایگان!