کارگاه مجازی زبان تخصصی شیمی (ویژه مقاله خوانی،مقاله نویسی و پژوهش)

آکادمی شیمی و الکتروشیمی ایران برگزار میکند: کارگاه مجازی زبان تخصصی شیمی (ویژه مقاله خوانی،مقاله نویسی و پژوهش)   مدرس:…

200,000 تومان