رایگان

وبینار مقاله نویسی و چارچوب شناسی مقاله

🔮|ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی و انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار…

رایگان!
پایان یافته

کارگاه آنلاین مقاله نویسی

مدرس: دکتر مصطفی مهین روستا   مختصری از رزومه مدرس: 🔹دکترای تخصصی مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت 🔹داوری…

150,000 تومان