پایان یافته
رایگان

دوره آموزشی مقاله نویسی

  انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه…

رایگان!