پایان یافته
رایگان

کلاس حل تمرین مقاومت مصالح دو-استاد غلامرضا زمانی اهری

این دوره به صورت خصوصی برای حل تمرین تنها برای دانشجویانی که در ترم بهار 1401-1400  #مقاومت_مصالح_۲ را با استاد #غلامرضا_زمانی_اهری…

رایگان!