دوره مقدماتی و پیشرفته آلتیوم دیزاینر

در دوره طراحی برد مدارچاپی علاوه بر آموزش نرم افزار Altium Designer 2021 به فنون طراحی برد مدار چاپی پرداخته…

115,000 تومان