پایان یافته
21%
تخفیف

آشنایی با تابلوهای فشار ضعیف و متوسط و مدار کنترل و حفاظت آنها

آشنایی با تابلوهای فشار ضعیف و متوسط و مدار کنترل و حفاظت آنها اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/05/2115:0021401/05/2815:0031401/06/0415:0041401/06/1115:0051401/06/1815:0061401/06/2515:00رشته تحصیلی: علوم مهندسی،…

275,229 تومان