پایان یافته
100%
تخفیف

دوره ی مدیریت کیفیت میکروبی

گروه آموزشی پژوهشی فود اینفو با همکاری ایکاد آکادمی و بهزیست صنعت برگزار میکنند    وبینار کشوری  «مدیریت کیفیت میکروبی…

220000 – رایگان!