پایان یافته
وبینار آشنایی با قوانین و استانداردهای نشریات دانشگاه آزاد اسلامی
رایگان

آشنایی با قوانین و استانداردهای نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر با همکاری تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان (بسیج دانشجویی، انجمن های علمی: پرستاری، مهندسی…

رایگان!