پایان یافته

دوره طراحی نیروگاه های خورشیدی

📣 انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند :   🔮 : اولین دوره تخصصی و کاربردی طراحی…

137,000 تومان