رایگان

پنجمین همایش زمستانه بیوتکنولوژی BWS2023- ثبت‌نام رویداد آنلاین

سمینارهای زمستانه‌ی بیوتکنولوژی همایشی است که به همت انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران به صورت سالانه برگزار می‌شود. هدف از…

رایگان!
پایان یافته

پنجمین همایش زمستانه بیوتکنولوژی BWS2023- ثبت‌نام رویداد حضوری

سمینارهای زمستانه‌ی بیوتکنولوژی همایشی است که به همت انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران به صورت سالانه برگزار می‌شود. هدف از…

120,000 تومان