رایگان

همایش ژن درمانی برای پزشکی بازساختی

🦠⚗ مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار مینماید:   🧬🩸همایش ژن درمانی برای…

رایگان!
رایگان

همایش سلول های بنیادی مشتق از ضمائم زایمانی

🔬🧫 مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار مینماید. 🎤 با حضور خانم دکتر…

رایگان!
رایگان

بیست و یکمین همایش ملی انجمن علمی‌دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)

بیست و یکمین همایش ملی انجمن علمی‌دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا(س) با موضوع ” منابع دیجیتالی و سرقت…

رایگان!