پایان یافته
رایگان

سری نشست‌های Civil Meetings – شیوه های اصولی تعیین اجرت انجام پروژه

📣انجمن علمی عمران دانشگاه خوارزمی با همکاری دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌کند:   💢سری…

رایگان!