پایان یافته
رایگان

مدرسه تابستانه زیست فناوری: وبینار پزشکی در قرن 21

در حال حاضر زيست فناوري يكي از مهم ترين محورهاي توسعه علمي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي جهان است و ارتقا…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

مدرسه تابستانه زیست فناوری: «وبینار سلامت دیجیتال و آینده سلامت»

در حال حاضر زيست فناوري يكي از مهم ترين محورهاي توسعه علمي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي جهان است و ارتقا…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

جمع بندی و رفع اشکال بیوشیمی علوم پایه

یکی از مباحث سخت و دشوار آزمون علوم پایه رشته های پزشکی و دندانپزشکی، بیوشیمی است. با توجه به نزدیکی…

رایگان!