رایگان

وبینار روش پژوهش علمی و کاربردی

انجمن علمی نانو دانشگاه اراک باهمکاری هفده انجمن علمی سراسر کشور برگزار می کند وبینار روش پژوهش علمی و کاربردی…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

کارگاه آموزش انتگرال

معاونت پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میکند:⚜️   🟢کارگاه آموزش انتگرال🟢 ویژه دانشجویان…

رایگان!