رایگان

آشنایی با مهارت های لازم برای ورود به بازار کار مهندسی مکانیک

  دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا با همکاری گروه آموزشی پارس پژوهان برگزار می‌کند: کارگاه آشنایی با مهارت‌های لازم برای…

رایگان!