کارگاه مجازی زبان تخصصی شیمی (ویژه مقاله خوانی،مقاله نویسی و پژوهش)

آکادمی شیمی و الکتروشیمی ایران برگزار میکند: کارگاه مجازی زبان تخصصی شیمی (ویژه مقاله خوانی،مقاله نویسی و پژوهش)   مدرس:…

200,000 تومان
پایان یافته

اصول مقاله نویسی ISI و کار با LaTeX

تیم مهندسی کورپی برگزار می کند کارگاه اصول مقاله نویسی ISI و کار با LaTeX مدرس :سید سجاد طبسی -دانشگاه…

160,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزش مقاله نویسی

انجمن علمى روانشناسى دانشگاه شهيد باهنر كرمان با همكارى انجمن علوم تربيتى و علوم اجتماعى و همكارى برترين انجمن هاى…

100,000 تومان