پایان یافته

دوره نرم افزار کامسول

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه الزهرا (س) برگزار میکند:دوره نرم‌افزار کامسولدر روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۸ الی ۲۰ جمعه ساعت ۱۱…

150,000 تومان