پایان یافته

دوره آموزشی‌ نقد ادبی

دوره آموزشی نقد ادبی توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان با تدریس سید محمد رضا ملکی   اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11400/11/1819:0021400/11/2719:0031400/12/0219:0041400/12/0919:0051400/12/1619:0061400/12/2319:00رشته…

50,000 تومان