پایان یافته

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار پایتون

📣 انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه الزهرا (س) برگزار میکند:   💻 دوره مقدماتی نرم افزار پایتون 💻  …

220,000 تومان
پایان یافته
رایگان

وبینار کدنویسی شکبه‌های عصبی مصنوعی

دومین وبینار از سلسله‌وبینارهای شکبه عصبی:   -کدنویسی شبکه‌های عصبی با فریم‌ورک کراس -تمرین و حل چند مسئله -پرسش و…

رایگان!