کارگاه مجازی طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته (NMR)

آکادمی شیمی و الکتروشیمی ایران برگزار می کند: کارگاه مجازی طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته (NMR) مدرس: دکتر ماکان اتفاق…

250,000 تومان