پایان یافته
12%
تخفیف

برنامه نویسی یشرفته و شی گرایی در پایتون

تیم مهندسی کورپی با همکاری انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می کند دوره برنامه نویسی…

220,000 تومان