رایگان

آموزش نرم افزار PyMOL و ایجاد جهش در ساختار پروتئین

⭕انجمن بیوانفورماتیک دانشگاه یزد برگزار میکند: 🔰آموزش نرم افزار PyMOL🔰 و ایجاد جهش در ساختار پروتئین 📝سر فصل ها: ✅معرفی…

رایگان!
پایان یافته

آموزش نرم افزار PyMOL

در این دوره به نرم افزار PyMOL و نحوه دسترسی به آن، آشنایی با ساختار پروتئین و معرفی دیتابیس PDB…

150,000 تومان