پایان یافته

یادگیری عمیق و شبکه های عصبی

آکادمی کورپی با همکاری انجمن های علمی دانشگاه های برتر کشور برگزار می کند : دوره یادگیری عمیق و شبکه‌های…

749,000 تومان