پایان یافته

دوره محاسبات کوانتومی برای برنامه نویس ها

تیم مهندسی کورپی و آزمایشگاه علم داده PDAT برای اولین بار در ایران برگزار می کند دوره محاسبات کوانتومی برای…

600,000 تومان
پایان یافته
رایگان

یادگیری ماشین کوانتومی

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و تیم مهندسی کورپی و ازمایشگاه علم داده PDAT برگزار می کند دوره…

رایگان!