پایان یافته

برنامه نویسی کوانتومی

Quantum Programming – مخصوص علاقه مندان به حوزه محاسبات و اطلاعات کوانتومی – به همراه یادگیری تئوری مکانیک کوانتومی و…

920,000 تومان