رایگان

وبینار آمادگی ازمون پیشکارورزی

وبینار آمادگی ازمون پیشکارورزی با تدریس دکتر محمدامین حاجی اندواری 2.5 درصد برتر ازمون پیش کارورزی و مدال نقره المپیاد…

رایگان!
رایگان

وبینار مقدمات ورود به بالین

وبینار مقدمات ورود به بالین مدرس: دکتر پارسا اقاجانی، اینترن ورودی 96، استریت معدل محتوا: بخش ها، روتیشن ها، پرونده…

رایگان!
رایگان

رویداد ده-صفر : مصاحبه با دکتر آرمان فراست رزیدنت نوروسرجری، مدیرپلتفورم عکاسی ژستو، هم بنیانگذار آژانس مارکتینگ دارما

واولین رویداد از سلسله کارگاه های ده-صفر  : با شرکت در کارگاه های ده-صفر زندگی نزیسته تان را با مرور…

رایگان!