دوره آموزش پایگاه داده با نرم افزار MySQL

اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11400/07/2911:00رشته تحصیلی: آمار، بازرگانی، حسابداری، علم و اطلاعات، علوم کامپیوتر، علوم مهندسی،…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
95,000 تومان