میزگرد بازاریابی-میز سوم: اقدامات شرکت قطار های فدک در بازاریابی بازگشتی

این رویداد به تاریخ 14 دی ماه ساعت 18 موکول شد. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11400/10/1418:00رشته…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!