انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

پایان یافته
رایگان

کارگاه علوم جنایی اقتصادی (3)

کارگاه راس ساعت18 برگزار می شود. باتشکر اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/2918:00رشته تحصیلی: اقتصاد، حسابداری، حقوق

رایگان!
پایان یافته
رایگان

کارگاه علوم جنایی اقتصادی (2)

کارگاه راس ساعت 10 صبح برگزار می شود . باتشکر اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/2410:00رشته تحصیلی: اقتصاد، حقوق، مدیریت

رایگان!
پایان یافته
رایگان

کارگاه علوم جنایی اقتصادی (1)

کارگاه راس ساعت 19 برگزار خواهد شد. باتشکر اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/2219:00رشته تحصیلی: اقتصاد، حقوق

رایگان!

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.