انجمن علمی روانشناسی دانشگاه بیرجند
انجمن علمی روانشناسی دانشگاه بیرجند

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه بیرجند

پایان یافته
رایگان

کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

این کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی است که صفر تا صد پروپوزال نویسی در آن ارائه میشود اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11400/02/0917:30رشته…

رایگان!

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.