کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

مدرسه کار با حیوانات آزمایشگاهی ( تئوری )

🔰📣 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در سطح شبکه همکار تهران برگزار میکند:   🐭 مدرسه ی…

100,000 تومان
17%
تخفیف

مدرسه کار با حیوانات آزمایشگاهی ( عملی و تئوری )

🔰📣 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در سطح شبکه همکار تهران برگزار میکند:   🐭 مدرسه ی…

250,000 تومان
پایان یافته

کارگاه مقاله خوانی از مدرسه مقدمات پژوهش

کارگاه اصول مقاله خوانی  از مدرسه مقدمات پژوهش توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله برگزار می شود…

30,000 تومان
پایان یافته

کارگاه پروپوزال نویسی از مدرسه مقدمات پژوهش

کارگاه  پروپوزال  از مدرسه مقدمات پژوهش توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله  برگزار می شود : ✅عنوان کارگاه: پروپوزال…

60,000 تومان
پایان یافته

کارگاه اخلاق در پژوهش از مدرسه مقدمات پژوهش

کارگاه  اخلاق  از مدرسه مقدمات پژوهش توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله  برگزار می شود : ✅عنوان کارگاه: اخلاق /…

30,000 تومان
پایان یافته

کارگاه سرچ و اندنوت از مدرسه مقدمات پژوهش

کارگاه  سرچ و اندنوت  از مدرسه مقدمات پژوهش توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله  برگزار می شود :…

30,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آمار مقدماتی و جمع آوری داده ها از مدرسه مقدمات پژوهش

کارگاه  آمار مقدماتی و جمع آوری داده ها از مدرسه مقدمات پژوهش توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله برگزار…

60,000 تومان
پایان یافته

کارگاه انواع مطالعات و روش تحقیق از مدرسه مقدمات پژوهش

کارگاه  انواع مطالعات و روش تحقیق  از مدرسه مقدمات پژوهش توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله  برگزار می…

30,000 تومان
پایان یافته
13%
تخفیف

مدرسه مقدمات پژوهش

مدرسه مقدمات پژوهش توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در عنوان های زیر برگزار می شود :…

210,000 تومان

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.