انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

  • 09339294182
  • هنوز امتیازی داده نشده است!

بازدید از سد دوستی / تصفیه خانه آب مشهد

آشنایی دانشجویان با فرایند ها و شبکه انتقال آب و کارکرد های سد و تصفیه آب اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/09/1708:00رشته…

30,000 تومان

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.