انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی

رویدادها

وبیــنار مــدیریت انــرژی در صنــعت و ساختمــان

وبیــنار آنلاین مــدیریت انـرژی در صنــعت و ساختمــان   برگزار کننده :  انجمــن علمـی مدیریت مصــرف انـرژی ایــران مدرسین :…

200,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی مدیریت انرژی در ساختمان با نگاهی بر ساختمان های سبز

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران IREEC 2022 کارگاه آموزشی مدیریت انرژی در ساختمان…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی آشنایی با عایق حرارتی پلیمری ، معدنی ( پرسیم )

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران IREEC 2022 کارگاه آموزشی آشنایی با عایق حرارتی…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی رادیاتورهای برچسب A

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران IREEC 2022 کارگاه آموزشی رادیاتورهای برچسب A مدرس…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی سیستم های گرمایشی هوشمند با برچسب A

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران IREEC 2022 کارگاه آموزشی سیستم های گرمایشی هوشمند…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی سیستم های تهویه مطبوع هوشمند و کم مصرف

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران IREEC 2022 کارگاه آموزشی سیستم های تهویه مطبوع…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم گرمایش از کف و نقش آن در کاهش مصرف انرژی و افزایش رفاه ساختمان

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران IREEC 2022 کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم گرمایش…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی آشنایی با ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران – IREEC 2022 کارگاه آموزشی آشنایی با ویرایش…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی بررسی کاربرد ابزارهای شبیه ساز در طراحی ساختمان های انرژی کارا

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران – IREEC 2022 کارگاه آموزشی بررسی کاربرد ابزارهای…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی مدیریت انرژی در صنایع سیمان

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره و بهره وری انرژی ایران IREEC 2022 کارگاه آموزشی مدیریت انرژی…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی آشنایی با آخرین تکنولوژی تجهیزات اندازه گیری انرژی

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران IREEC 2022 کارگاه آموزشی آشنایی با آخرین تکنولوژی…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی سیستمهای سرمایشی همسو با پیک سایی برق در تابستان

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی IREEC 2022 کارگاه آموزشی سیستمهای سرمایشی همسو با پیک…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت انرژی ( سری ISO 50000 )

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی IREEC 2022 کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت انرژی…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی انواع عایق های حرارتی و جزییات عایق کاری پوسته خارجی در ساختمان

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی IREEC 2022 کارگاه آموزشی انواع عایق های حرارتی و…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای روشنایی و مدیریت انرژی در مهندسی روشنایی

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران IREEC 2022 کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی آشنایی چند راهکار اجرایی مدیریت انرژی در صنعت

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران  IREEC 2022 کارگاه آموزشی آشنایی چند راهکار اجرایی…

100,000 تومان

نشریه

مقاله ای یافت نشد

وبلاگ

اعضای انجمن علمی

دکتر بهروز محمدکاری
رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران
مهندس محمدرضا مظفریان مقدم
نایب رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران
دکتر علی گل دوست
عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران
مهندس علیرضا شکیبانیا
بازرس هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران

تماس با ما

آدرس : www.emaoi.ir