انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد
انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد

انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد

پایان یافته
رایگان

وکالت در سایه طرح تسهیل

انجمن علی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد، با همکاری انجمنهای علمی حقوق میبد ،حقوق یزد و  فقه و مبانی…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

وبینار آشنایی زوجین با شرایط ضمن عقد در سند نکاحیه

انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد برگزار می کند: “وبینار نشست آشنایی زوجین با شرایط ضمن عقد در…

رایگان!

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.