انجمن علمی دانشجویی مغز و شناخت دانشگاه خوارزمی

انجمن علمی دانشجویی مغز و شناخت دانشگاه خوارزمی

  • 09167029262
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
رایگان

فلسفه ذهن

بررسی ادامه بخش رایل از فصل دوم اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/08/2720:30رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
رایگان

حلقه مطالعاتی فلسفه ذهن

فصل ۲ را ادامه می‌دهیم… اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/07/2221:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
رایگان

فلسفه ذهن فصل ۲

ادامه فصل دو را از بخش پی پدیدارگراایی مورد بحث قرار خواهیم داد اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/07/1515:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
رایگان

جلسه شورای مرکزی انجمن علمی مغز و شناخت خوارزمی

همفکری برای انجمن جدید اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/07/1115:00رشته تحصیلی: اقتصاد، همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
رایگان

حلقه مطالعاتی فلسفه ذهن

در این جلسه با ارائه های کوتاه، فصل دوم را مرور می‌کنیم و مباحث مهم آن را به بحث می‌گذاریم…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی فلسفه ذهن

در این جلسه درمورد فصل سوم کتاب و موضوعات مرتبط صحبت می‌کنیم اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/1820:55رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی انسان‌شناسی

جلسه انسان شناسی اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/1720:55رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی فلسفه ذهن

در این جلسه نیمه دوم فصل دو و ادامه کتاب را با هم مرور می‌کنیم و درمورد مسائل مختلف فلسفه…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی فلسفه ذهن

در این جلسه درمورد فصل دوم کتاب مل تامپسون تبادل نظر می‌کنیم اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/0408:55رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی انسان شناسی

در این جلسه درمورد فصل تعیین‌شدۀ کتاب جغرافیای اندیشه صحبت می‌کنیم. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/04/0220:55رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقۀ مطالعاتی فلسفۀ ذهن – فصل اول کتاب

در این جلسه درمورد فصل اول کتاب مل تامپسون تبادل نظر می‌کنیم. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/05/2820:55رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
پایان یافته
رایگان

حلقه مطالعاتی انسان‌شناسی – جلسه همفکری

گفتگو درمورد روند حلقه مطالعاتی و کتاب انتخاب‌شده اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/05/2820:50رشته تحصیلی: روان‌شناسی

رایگان!

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.