انجمن علمی فلسفه دانشگاه علوم پزشکی همدان

رویدادها

پایان یافته
رایگان

زبان،ذهن و تکامل

انجمن علمی فلسفه دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان برگزار می‌کند:  💡موضوع: زبان،ذهن و تکامل 🖥 پلتفرم:  sky room 📄 گواهی: دارد…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

علّیت،تجربه گرایی و استدلال در پزشکی

انجمن علمی فلسفه دانشگاه علوم‌پزشکی همدان برگزار می‌کند: 💡موضوع:علّیت،تجربه گرایی و استدلال در پزشکی 🖥 پلتفرم:  sky room 📄 گواهی:…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

دوره فلسفه پزشکی (پارادایم های پزشکی از میاسما تا ژنتیک)

انجمن علمی فلسفه دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان برگزار می‌کند: 💡موضوع: پارادایم های پزشکی از میاسما تا ژنتیک 🖥 پلتفرم:  sky…

رایگان!

نشریه

مقاله ای یافت نشد

وبلاگ

تماس با ما