انجمن علمی روان‌شناسی دانشگاه مراغه

رویدادها

پایان یافته
پویش مطالعاتی نظریه خوانی

پویش مطالعاتی نظریه خوانی؛ ماه سوم تا پنجم

انجمن های علمی مشاوره اراک و محقق اردبیلی، روانشناسی مراغه، بجنورد، حکیم سبزواری و علوم تربیتی یزد با همکاری هم…

30,000 تومان
پایان یافته
نظریه های رشد

پویش مطالعاتی خوانش نظریه های رشد

انجمن های علمی روانشناسی دانشگاه مراغه، اراک، بجنورد، حکیم سبزواری و مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری هم برگزار می…

60,000 تومان
پایان یافته
پویش مطالعاتی نظریه خوانی

پویش مطالعاتی نظریه خوانی؛ ماه دوم

انجمن های علمی مشاوره اراک و محقق اردبیلی، روانشناسی مراغه، بجنورد، حکیم سبزواری و علوم تربیتی یزد با همکاری هم…

10,000 تومان
پایان یافته
پویش مطالعاتی نظریه خوانی

پویش مطالعاتی نظریه خوانی؛ ماه اول

انجمن های علمی مشاوره اراک و محقق اردبیلی، روانشناسی مراغه، بجنورد، حکیم سبزواری و علوم تربیتی یزد با همکاری هم…

10,000 تومان
پایان یافته
روان درمانی فرد محور
رایگان

وبینار مقدمه ای بر روان درمانی فرد-محور

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه مراغه برگزار می کند: وبینار مقدمه ای بر رواندرمانی فرد – محور مدرس: سید عبداله احمدی…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

تحلیلی روانشناختی در مورد قتل بابک خرمدین

انجمن های علمی روان‌شناسی دانشگاه های مراغه، بین المللی امام خمینی (ره) ، خوارزمی، محقق اردبیلی، یزد و بیرجند، مشاوره…

رایگان!

نشریه

مقاله ای یافت نشد

وبلاگ

تماس با ما