کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

رویدادها

کارگاه طراحی پرایمر

‼️💥 با توجه به درخواست های متعدد دانشجویان؛ کارگاه به‌صورت مجازی برگزار می‌گردد. 💥‼️     کمیته تحقیقات و فناوری…

10,000 تومان
رایگان

مدرسه مقاله نویسی

📣کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار می کنند:   📝مجموعه کارگاه های مدرسه مقاله نویسی  …

رایگان!

نشریه

مقاله ای یافت نشد

وبلاگ

تماس با ما