انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان

انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان

  • 09372809222
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
پایان یافته
رایگان

وبینار پوشش های آلی دارای روی با حفاظت آندی فدا شونده

شرکت برای عموم رایگان اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11400/06/2519:00رشته تحصیلی: مهندسی مواد

رایگان!

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.