انجمن علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه شریف

رویدادها

پایان یافته
کاربرد زیست فناوری در مبارزه با تغییر افلیم
رایگان

مدرسه تابستانه زیست فناوری: کاربرد زیست فناوری در مبارزه با تغییر اقلیم

کاربرد زیست فناوری در مبارزه با تغییر اقلیم – مقدمه ای بر تغییر اقلیم – نقش زیست فناوری در کاهش…

رایگان!

نشریه

مقاله ای یافت نشد

وبلاگ

تماس با ما