انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

رویدادها

رایگان

هایسیس مقدماتی و پیشرفته

🔰 انجمن های علمی مهندسی شیمی دانشگاه کاشان و تهران با همکاری سایر انجمن های علمی برگزار می‌کنند: ✴️ هایسیس…

رایگان!
رایگان

وبینار استفاده از نانومسیل ها برای دارورسانی

 «نهاد ترویجی فناوری نانو انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران» برگزار می‌کند:  وبینار «استفاده از نانومیسل‌ها برای دارورسانی»با حضور:دکتر علی‌اکبر اکبری–…

رایگان!

دوره Aspen Plus مقدماتی

 «انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران با همکاری انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران و مدرسه کسب و…

500,000 تومان

فن بیان و ارتباط موثر

 «انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران با همکاری گروه آموزشی تمیم» برگزار می‌کند  دوره « فن بیان و ارتباط…

2,500,000 تومان

نشریه

مقاله ای یافت نشد

وبلاگ

تماس با ما